Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην Αθηνών- Κορίνθου

Λόγω εκτέλεσης εργασιών σε αγωγό υγραερίου, την 27-06-2020, κατά τις ώρες 12.00΄ έως 19.00΄ και κατά το χρονικό διάστημα από 28.06.2020 έως 04.07.2020, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 19.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, περιοχής Δήμου Ασπροπύργου, στο τμήμα της από το ύψος της χ/θ 15,600 και για απόσταση 20μ. από αυτή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος. Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.